Nowości
Z pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza ewangelickiego proboszcza wojskowego w Krakowie
Język R i analiza danych w praktyce
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Prawo administracyjne materialne
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka