New items
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny