Nowości
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy