New items
Prawo administracyjne materialne
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej
Hakowanie sztucznej inteligencji