New items
Czarna śmierć : epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Wojna przyszłości : w obliczu nowego, globalnego pola bitwy
System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego : praca zbiorowa