New items
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej