New items
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Opowieść minionych dni. T.1,
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej