New items
Terroryzm lotniczy wobec Izraela
Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych