New items
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 1 / redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych