New items
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)