New items
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Wojna o wolność 1920. T. 2,
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Rok 1920 : świat po wielkiej wojnie