Nowości
Walki powietrzne w obrazach
Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu
Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym
Inżynieria oprogramowania
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty