Nowości
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Podstawy systemów operacyjnych. T. 1
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych