New items
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe
Koordynacja informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019