New items
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Szkolenie z miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.0.1(B)