Nowości
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika