New items
BHP w oświacie
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji