New items
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Misja: pokój
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice