New items
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Kontrola służb specjalnych w Polsce