New items
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej
Logistyka zwrotna : teoria i praktyka
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej