Nowości
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Wspomnienia niepokonanego żołnierza
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r