New items
Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019
Obliczenia kwantowe dla każdego
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Komunikacja, media, kultura w erze nowych wyzwań