New items
Rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności : ujęcie prawno-instytucjonalne
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody
Hydrologia ogólna