New items
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Program szkolenia pododdziałów dalekiego rozpoznania
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce