New items
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)