New items
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Wymiana ciepła
Organizacja ruchu kolejowego
Inżynieryjne dokumenty dowodzenia