New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,