New items
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Militarne obszary komunikacji strategicznej