New items
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Podstawy prawoznawstwa