New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem łączności rozpoznania i WE : DU-4.22.3
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym