New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Atlas matematyczny