New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku