New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa
Instrukcja o gospodarowaniu mieniem techniki morskiej : DU -4.22.7(A)
Podstawy prawoznawstwa