New items
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Podręcznik SERE : informacje podstawowe
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń