New items
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Podstawy prawoznawstwa
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich