New items
Dziedziny i sektory bezpieczeństwa narodowego : wybrane zagadnienia
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.4 Pt. 4
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification