New items
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo drogowe przewozu towarów niebezpiecznych
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1