New items
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Procesy w organizacjach lotniczych : wybrane aspekty
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce