New items
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty instytucjonalne i organizacyjne
Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy