New items
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Religia i polityka : dylematy współobecności
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze