New items
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Wyspy Brytyjskie 1940
Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze