New items
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Zabójcze idee : co próbują przekazać nam terroryści?
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy