Nowości
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce