New items
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego