New items
Sposoby zabezpieczania dokumentów
Wpływ współpracy i rywalizacji mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej w latach 1989-2014
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
BHP w oświacie
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19