New items
Prawo pracy
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Sposoby zabezpieczania dokumentów
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego