Nowości
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Wykłady z matematyki
Mściciel: ostatni snajper
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej