New items
Porządek międzynarodowy : perspektywa ontologiczna
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Plan Marshalla : postawić świat na nogi
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji : wymagania