Nowości
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Procesy zmęczenia i mechanika pękania