Nowości
Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania
Obrona cywilna w Polsce : współczesność i perspektywy
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Prawo administracyjne materialne